Miljö

Grumme tänker på morgondagen.


För Grumme har miljön länge varit en ledstjärna. Vi är nämligen övertygade om att produkter både kan vara effektiva och samtidigt skonsamma mot miljön. Grummes produkter är miljöanpassade och utvecklade för att effektivt rengöra ditt hem och dina kläder.

De innehåller råvaror som samtliga är valda med stor omsorg om vår natur och vi försöker att inte använda några onödiga tillsatser. Alla produkter är miljömärkta med Svanen eller Bra miljöval. Inga produkter testas på djur eller innehåller ämnen från djur.

Vi kan alla bidra. Varje liten del räknas och ditt val gör skillnad.

Och varje dag tänker vi på hur vi kan utveckla ännu fler miljövänliga, hållbara och effektiva produkter för att ta hand om vår omvärld och bevara vår fantastiska svenska natur. Tanken är enkel; varje gång våra kunder använder Grumme ska de veta att de aktivt bidrar till en bättre miljö.

Grumme- ett av Sveriges 5 grönaste varumärken.

Sedan många år tillhör Grumme de allra grönaste varumärkena i Sverige då svenska folket får rösta.
Undersökningen görs varje år av varumärkesbyrån Differ. Grumme är stolt över sin placering och ser det som ett bevis på att vårt långsiktiga miljöarbete lönar sig.

Mindre utsläpp, mindre algblomning

På sommaren kan du se hur algerna förstör badvatten och stränder i Östersjön. Även havsväxter och fiskar drabbas. Den kraftiga ökningen av algblomningen beror till stor del på den övergödning som Östersjön utsatts för genom åren. En orsak till den ökade algblomningen är fosfater som tidigare var en ingrediens i tvättmedel. Grumme har dock alltid varit fria från fosfater och andra ämnen som kan skada Östersjön och andra vattendrag.

Miljömärkning – Bra Miljöval

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning. För att en produkt ska få bära märkningen måste den leva upp till de krav som Naturskyddsföreningen ställer. Kraven är hårda och skärps dessutom efter hand. Produkterna måste successivt utvecklas och bli mindre skadliga för miljön. Märkningen gäller alltid en produkt, inte ett företag.

Miljömärkning – Svanen

Svanen är Nordens officiella miljömärke och det drivs på uppdrag av regeringen, utan bransch- eller vinstintresse. Svanen prioriterar att ta fram krav för de produktgrupper som har stor potential att minska sin miljöbelastning och de produkter som används i stor mängd och av många människor. När Svanen undersöker miljöbelastningen görs livscykelanalys där de tittar på produktens miljöpåverkan från råvara till avfall. Kraven är hårda och skärps dessutom efter hand. Produkterna måste successivt utvecklas och bli mindre skadliga för miljön.