Blek- & Fläckmedel

Blek- & Fläckmedel

En extra kraftig tvättprodukt som du kan använda tillsammans med vanliga vittvättmedlet när det behövs extra tvättkraft.
Grumme Blek- & Fläckmedel är miljömärkt med Svanen vilket innebär att produktens miljöpåverkan är bedömd samtidigt som produkten har bevisad effekt på tuffa fläckar. Kartongen är FSC-certifierad ̶ märket för ansvarfullt skogsbruk som säkerställer ett livskraftigt bruk av världens skogar.