Grumme tänker på morgondagen.

Hållbarhet

För Grumme har miljön länge varit en ledstjärna. Vi är nämligen övertygade om att produkter både kan vara effektiva och samtidigt skonsamma mot miljön. Grummes produkter är miljöanpassade och utvecklade för att effektivt rengöra ditt hem och dina kläder.

De innehåller råvaror som samtliga är valda med stor omsorg om vår natur och vi försöker att inte använda några onödiga tillsatser. Alla produkter är miljömärkta med Svanen eller Bra miljöval. Inga produkter testas på djur eller innehåller ämnen från djur.

Vi kan alla bidra. Varje liten del räknas och ditt val gör skillnad. Och varje dag tänker vi på hur vi kan utveckla ännu fler hållbara, miljömärkta och effektiva produkter. 

Grumme

Ett av Sveriges grönaste varumärken

Konsumentundersökningen Sustainable Brand Index 2024 visar att svenska konsumenter uppfattar Grumme som det mest hållbara varumärket inom kategorin städ. Det är andra året i rad som Grumme får denna utmärkelse. Samma undersökning visar att Grumme ses som det andra mest hållbara varumärket av alla varumärken i Sverige. Grumme är stolt över vår placering och ser det som ett bevis på att vårt långsiktiga miljöarbete lönar sig. 

Grumme

Mindre utsläpp, mindre algblomning

På sommaren kan du se hur algerna förstör badvatten och stränder i Östersjön. Även havsväxter och fiskar drabbas. Den kraftiga ökningen av algblomningen beror till stor del på den övergödning som Östersjön utsatts för genom åren. En orsak till den ökade algblomningen är fosfater som tidigare var en ingrediens i tvättmedel. Grumme har dock alltid varit fria från fosfater och andra ämnen som kan skada Östersjön och andra vattendrag.

Miljömärkningar

Bra Miljöval

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning. För att en produkt ska få bära märkningen måste den leva upp till de krav som Naturskyddsföreningen ställer. Kraven är hårda och skärps dessutom efter hand.

Produkterna måste successivt utvecklas och bli mindre skadliga för miljön. Märkningen gäller alltid en produkt, inte ett företag.

Svanen

Svanen är Nordens officiella miljömärke och det drivs på uppdrag av regeringen, utan bransch- eller vinstintresse. Svanen prioriterar att ta fram krav för de produktgrupper som har stor potential att minska sin miljöbelastning och de produkter som används i stor mängd och av många människor.

När Svanen undersöker miljöbelastningen görs livscykelanalys där de tittar på produktens miljöpåverkan från råvara till avfall. Kraven är hårda och skärps dessutom efter hand. Produkterna måste successivt utvecklas och bli mindre skadliga för miljön.

Vegan Society

Många Grumme-produkter är veganska med en certifiering av Vegan Society. The Vegan Society grundades 1944 och har tagit fram en standard för att en produkt ska få kallas vegansk.

Vegan Society-märkningen betyder att en produkt och dess tillverkningsprocess är helt fri från animaliska produkter, biprodukter och derivat. Certifieringen innebär också att en produkt inte har testats på djur samt att den inte innehåller GMO (genetiskt modifierade organismer).

CarbonNeutral®

Grumme flytande tvättmedel och sköljmedel kommer i en certifierad CarbonNeutral®-förpackning som är tillverkad av mer än 90% förnybara råvaror. Korken är träbaserad och tillverkad av restavfall från hållbart skogsbruk.

En CarbonNeutral®-förpackning kompenserar för alla utsläpp som är förknippade med kartongen, från råvaruproduktion, transport, tillverkning, avfall, och distribution till detaljhandeln.

Alltid miljömärkt

Minskad plastanvändning i Grumme-förpackningar

En del i Grummes miljöarbete är att utveckla hållbara förpackningar, och vi jobbar ständigt för att minska vår plastanvändning. Under 2022 lanserade vi våra tvättmedel och sköljmedel i en CarbonNeutral® kartongförpackning som är tillverkad av mer än 90% förnybara råvaror. Korken är träbaserad och tillverkad av restavfall från hållbart skogsbruk. Läs mer om CarbonNeutral® hos vår förpackningsleverantör Elopak.

Många av våra andra förpackningar är i olika utsträckning gjorda av återvunnen plast. Vi vill även vara öppna med hur mycket återvunnen plast som används i våra förpackningar. Därför skriver vi på förpackningarna hur många procent som är i återvunnen plast.

Vi strävar efter att producera och köpa in material lokalt så mycket vi kan. Våra tvättmedel- och sköljmedelsförpackningar är träbaserade från nordiskt skogsbruk. Idag används det olika sorters återvunnen plast till olika typer av produkter. På Grumme använder vi oss mycket av HDPE-plast till våra förpackningar. HDPE är en hårdplast som kan återvinnas många gånger. I Sverige är det brist på HDPE-plast. Därför är det ibland inte möjligt att tillverka vissa förpackningar i 100% återvunnen plast.
Andra globala aktörer köper in material från hela världen, och använder andra sorters återvunnen plast t.ex PET. Därför kan de erbjuda återvunnen plast i större utsträckning i sina förpackningar än vad vi kan i dagsläget.

Grumme samarbetar med Bower för att öka kunskapen kring återvinning och hur viktigt det är att vi värnar om vår natur. På så sätt kan vi försöka få befolkningen att sortera mera så att det blir mindre skräp i vår natur och mer för oss att använda till mer hållbara förpackningar.

Bower

Panta Grumme

Bower är en app som gör det möjligt att bli belönad när du återvinner. Du kan panta tusentals förpackningar på din närmaste återvinningsstation med mobilen och tjäna pengar på det. Du gör en tjänst för både klimatet och plånboken. Alla förpackningar från Grumme kan pantas med Bower. Här kan du läsa mer.