Grumme överklagar beslut från Mark- och miljödomstolen gällande Grumme tvättmedel i kartong

 Den 6 december tog Grumme emot beskedet att Mark- och miljödomstolen dömt i enlighet med Kemikalieinspektionens linje, att införa säljstopp på Grumme flytande tvättmedel i kartongförpackningar, då de anser att den liknar livsmedelsförpackningar. Grumme kommer nu överklaga detta beslut till Mark- och miljööverdomstolen. Det eventuella försäljningsförbudet kommer inte träda i kraft förrän Grumme får ett finalt domslut i fallet och bara om det är i enlighet med Kemikalieinspektionens beslut. Grummes övriga sortiment omfattas inte av beslutet.   

”Det är ett oväntat och mycket beklagligt besked. Vi anser att vi hade goda grunder för vår första överklagan, så vi kommer att överklaga även det här beslutet till Mark- och miljööverdomstolen”, säger Jessica Nithenius, vd Orkla Care Sverige.  

Domen innebär inte ett säljstopp för Grumme flytande tvättmedel i kartong. Ett eventuellt försäljningsförbud kommer inte få effekt förrän Grumme får ett finalt domslut i saken och bara om det är i enlighet med Kemikalieinspektionen. Grummes övriga sortiment omfattas inte av beslutet.   

Våren 2022 gjorde Grumme en av våra största hållbarhetssatsningar hittills – vi bytte ut våra plastförpackningar för flytande tvättmedel och sköljmedel och ersatte dessa med en kartongförpackning. Sedan lanseringen av tvättmedel i kartong våren 2022 har vi sålt fler än 9 miljoner konsumentförpackningar och inte fått en enda reklamation där konsument har förtärt Grumme tvättmedel. Produkterna kan vara ögonirriterande, men är inte skadliga vid förtäring. 

 ”Vi har stort förtroende för att konsumenten kan se skillnad på dessa förpackningar, även om det finns både tvättmedel och livsmedel som säljs i samma typ av kartongförpackning. För att vi ska nå klimatmålen behöver vi vara innovativa, tänka nytt och utveckla nya lösningar. Den nya förpackningen är användarvänlig, hållbar och innebär en minskning av plast från de tidigare förpackningarna med mer än 100 ton plast sedan lanseringen. Att minska plastkonsumtionen är nödvändigt för att vi ska nå EU:s och Sveriges klimatmål”, säger Jessica Nithenius. 

Utvalda produkter