Information om Kemikalieinspektionens beslut om Grummes kartongförpackningar

För att vi ska nå EU:s och Sveriges klimatmål behöver vi avsevärt minska konsumtion och produktion av plast. För att minimera klimatpåverkan bytte Grumme därför under våren 2022 ut våra tvättmedel i plastförpackningar till förpackningar av kartong.

Vi har nu mottagit ett besked från Kemikalieinspektionen med ett försäljningsförbud på Grumme flytande tvättmedel i kartongförpackningar, på grund av att Kemikalieinspektionen tycker att de liknar livsmedelsförpackningar.

Konsumentsäkerhet har högsta prioritet för oss. Innan vi lanserade produkten har vi vidtagit omfattande åtgärder för att förvissa oss om att det inte skulle finnas någon förväxlingsrisk mellan Grummes kartonger och livsmedelsförpackningar, som vi också kontrollerat i konsumentundersökningar. Vi har anpassat förpackningarnas design och bildspråk för att likna de tidigare förpackningarna och för att inte föra tankarna till livsmedel. Därutöver har kapsylen märkts med en varningstext om att produkten inte får drickas samt en symbol som visar detta. Innan produkten kan användas måste konsumenten dessutom aktivt riva av en förseglingsetikett som placerats ovanpå korken. Produkten har även tydligt märkts med att den inte ska drickas. Förutom material och form finns det inga likheter mellan de aktuella förpackningarna och livsmedelsförpackningar. Skulle produkterna av misstag förtäras är de inte skadliga. De kan dock vara ögonirriterande vid kontakt med ögonen.

Under det år som Grummes produkter sålts i kartongförpackningen har varken vi eller Giftinformationscentralen fått in några fall där någon av misstag har förtärt Grummes tvättmedel.

För att vi ska klara av att nå klimatmålen behöver vi vara innovativa, tänka nytt och utveckla nya lösningar. Miljövinsterna med att kunna använda en kartong i stället för plastförpackning för tvättmedel är stora och vi ser att det är vägen framåt som förhoppningsvis fler kommer att följa.

Grummes produkter finns fortsättningsvis i handeln och vi har överklagat Kemikalieinspektionens beslut. Vi förväntar oss att Kemikalieinspektionens försäljningsförbud inte kommer att få effekt förrän det eventuellt skulle bli ett finalt domslut från Mark- och Miljödomstolen. Om du har några frågor om Grummes förpackningar är du varmt välkommen att kontakta oss.

Utvalda produkter