Det är kämpigt att vara miljöpionjär.

Papper kan misstas för lasagneplattor. Därför finns risken att människor råkar äta tidningar, och därför ska tidningar förbjudas. Fast du kan väl se skillnad på papper och lasagneplattor? Och vet vad du ska välja när du vill mata magen och när du vill mata hjärnan. Tyvärr resonerar myndigheterna inte på samma sätt. Enligt den här lagtolkningen får våra tvättmedelsförpackningar inte säljas, eftersom svenskar kan tro att de är livsmedelsförpackningar.

Som du hör är det kämpigt att vara miljöpionjär ibland. Vi vill ju minska på plasten. Göra det enklare att återvinna. Och framförallt att fortsätta att göra det enklare för dig att göra hållbara val i din vardag. 

Grumme och Mark- och miljödomstolen

I januari 2023 fick vi besked om försäljningsförbud på Grumme flytande tvättmedel i kartong av Kemikalieinspektionen, de anser att våra tvättmedelsförpackningar liknar livsmedelsförpackningar. Det här är självklart något vi har utvärderat noga innan produkterna lanserades och vi har gjort noggranna konsumentundersökningar då konsumentsäkerhet har högsta prioritet för oss. Dessutom är produkterna bara klassificerade som ögonirriterande, och inte som skadliga vid förtäring.

Vi överklagade på goda grunder det här beslutet till Mark- och miljödomstolen. Den 6 december 2023 fick vi besked att Mark- och miljödomstolen fattat ett beslut på Kemikalieinspektionen linje. Vi har överklagat även det här beslutet till Mark- och miljööverdomstolen.

Sedan lanseringen av tvättmedel i kartong våren 2022 har vi sålt fler än 9 miljoner konsumentförpackning och inte fått en enda reklamation där konsument har förtärt Grumme tvättmedel. Vi har stort förtroende för att konsumenten kan se skillnad på dessa förpackningar. För att vi ska klara av att nå klimatmålen behöver vi vara innovativa, tänka nytt och utveckla nya lösningar. Miljövinsterna med att kunna använda en kartong i stället för plastförpackning för tvättmedel är stora och vi ser att det är vägen framåt som fler kommer att följa.

LÄR DIG MER OM

En praktisk & miljösmart förpackning.

100 ton

Minskad plastförbrukning efter bytet av förpackning 2022. Förpackningen är dessutom tillverkad i 90% förnybart material.

300 st

Färre lastbilstransporter sedan 2022. 

En förebild

Kartongförpackningar används för produkter som tvål, diskmedel, tvättmedel och sköljmedel runt om i Europa. 

Svanenmärkt & Veganmärkt

Alla flytande tvättmedel är veganmärkta av Vegan Society och Svanenmärkta, vilket innebär att de uppfyller högt ställda miljökrav genom produkternas hela livscykel.

Vi tänker på morgondagen

För Grumme har miljön länge varit en ledstjärna. Vi är nämligen övertygade om att produkter både kan vara effektiva och samtidigt så skonsamma som möjligt mot miljön. Därför är alla våra produkter miljömärkta med Svanen eller Bra Miljöval. Inga produkter testas på djur eller innehåller ämnen från djur. Vår ambition är att fortsättningsvis leda hållbar utveckling och att ta fram produkter som är bättre för dig, din familj, ditt hem och för miljön.
En del i Grummes miljöarbete är att driva utvecklingen av hållbara förpackningar, och vi jobbar ständigt för att minska vår plastanvändning. Under 2022 lanserade vi våra tvättmedel och sköljmedel i en kartongförpackning som är tillverkad av mer än 90% förnybara råvaror.

Vi hoppas att vi kan bidra till en ökad samhällsdiskussion om hur lagstiftning, tolkning av lagstiftning, innovation och hållbarhet måste gå hand i hand om vi ska kunna göra de nödvändiga omställningar som behövs för att klara klimatmålen. Som producerande bolag behöver vi ha förutsägbarhet i tolkning av lagstiftning för att våga göra hållbarhetssatsningar och större innovationsprojekt.

 

Vi önskar en annan tolkning av det gällande regelverket och bättre möjligheter för att driva hållbar innovation. Det aktuella regelverket bör tillämpas konsekvent för alla aktörer på marknaden. Det finns idag ett flertal andra förpackningstyper, exempelvis plastflaskor, plastdunkar, tuber m.m., som används både för livsmedel och kemiska produkter. 

Miljömärkt & veganmärkt

Alla produkter från Grumme är miljömärkta med Svanen eller Bra Miljöval. Många produkter är veganmärkta.

Effektivt

Med Grumme kan du göra rent ditt hem och dina kläder. För visst kan miljömärkt även vara tufft mot fläckar?

Inspirerat av svensk natur​

Många av våra produkter kommer i härliga dofter av svensk natur. Så att du kan drömma dig bort till din egna idyll.